Jak působí homeopatie

Homepatie je metoda (pozn.: z textu byly záměrně odstraněny slova jako léčba, zdraví, nemoc, léky atp.), která je schopna působit na příčinu potíží a stimulovat tak sílu, která je přítomna v každém živém organismu. Pomocí homeopatie je možné řešit i takové problémy, které jsou z hlediska klasické medicíny neléčitelné a u kterých je možné pouze pomocí chemických medikamentů potlačovat její projevy. Kromě klasických chronických potíží je však homeopatie schopna řešit i akutní problémy, pomoci při úrazech, bolestech i psychických potížích.

Homeopatie pomáhá i u vážných psychických potížích jako je deprese, úzkostné stavy, klaustrofobie, poruchy chování u dětí a podobně. Např. při poruchách chování se dítě vnitřně uklidní, začne se soustředit, začne mít lepší energii. Homeopatikum působí zcela odlišně než konvenční léky, které působí útlumově a jsou často i návykové.

Homeopatie se nemusí dařit u každého a nezáleží přitom na lékařské diagnóze. Někdy je možné velmi rychlé zlepšení po jedné dávce u zdánlivě složitých případů, někdy se naopak nezávažný problém nedaří úspěšně léčit ani po několika měsících. V homeopatii je důležité to, jestli se podaří nalézt co nejpodobnější homeopatikum daným potížím a jestli se podaří vhodně dávkovat. Velmi důležité jsou kontroly a vedení. I když po prvním homeopatiku nedochází k výrazným změnám, může z těchto drobných změn homeopat zpřesnit výběr homeopatika, které třeba nebylo ani možné po první konzultaci nalézt. Na internetu i v knihách jsou většinou publikovány případy, kdy pacient přijde na první konzultaci, dostane homeopatikum a během měsíce je vpodstatě vyléčen. Takové případy se sice dějí ale bohužel neprobíhá tak většina případů.

Samozřejmě nelze tvrdit, že je homeopatie schopna vyléčit takové případy, u kterých není reverzibilita možná. Diabetici závislí na inzulínu většinou nemohou očekávat úplně uzdravení, ale je důležité aby se potíže nezhoršovaly a nepřidávaly se další komplikace, k tomu je homeopatie užitečná. Homeopatie může pomoci i při rakovině (i když samozřejmě ne vždy) ale některá stádia jsou již neléčitelná. Ale i u takových případů je možné ulehčit negativním průvodním jevům a symptomům.

Důležité je rozlišit mezi akutními problémy a problémy chronickými. I některé méně zvažné problémy mohou být chronické a je nutné použít celostní - konstitucní homeopatickou léčbu. To se týká například problémů s pokožkou (vyrážky, akné), nespavost u dětí apodobně.

Není možné udělat kompletní seznam toho co je možné řešit homeopatií. Toto je jen několik příkladů. Není možné určit přesnou hranici mezi akutním a chronickým onemocnění. Následující výčty jsou jen pro zjednodušení:

příklady problémů, při kterých je vhodná celostní-konstituční homeopatie

 • chronické problémy (kožní problémy, alergie, orgánové poruchy, poruchy nervového systému,...)
 • poruchy chování u dětí (např. dětská hyperaktivita, autismus)
 • emoční problémy
 • psychické poruhy, stavy úzkosti, deprese
 • poruchy spánku, menstruačního cyklu, bolestivá menstruace, nemožnost otěhotnět, opakovaná ztráta plodu
 • autoimunitní problémy

příklady problémů, při kterých je vhodná akutní homeopatie

 • angína, zánět středního ucha,..
 • chřipka, rýma,...
 • bolesti zubů
 • akutní zažívací problémy (otrava zkaženým jídlem,...)
 • plané neštovice, spalničky,...

další příklady užití homeopatie

 • profylaxe (prevence) před infekcemi
 • úrazy, hojení po operacích
 • problémy po chemoterapii, ozařování
 • příprava na porod, poporodní hojení
 • podpora kojení
 • řešení problémů po očkování
 • detoxikace

(pozn.: homeopatie nenahrazuje lékařskou péči)


* homeopatie není zdravotní služba ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §2
** homeopatikem zde není myšleno léčivo ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §5 odst 2