Jak probíhá homeopatické vyšetření

Homeopatické vyšetření (mezi homeopaty nazývané "odebírání případu" z anglického taking a case) se liší, pokud se jedná o akutní případ nebo případ chronický. Při řešení chronických potíží (celostní - konstituční homeopatie) je nutná delší konzultace a detailnější rozhovor. (poznámka: z textu byly záměrně odstraněny slova jako léčba, zdraví, nemoc, léky atp.)

Celostní - konstituční homeopatie

Tato metoda je často označovna jako klasická nebo konstituční. Slovo konstituční má však v homeopatii specifický význam, proto raději tuto metodu označuji jako celostní - konstituční.

Při homeopatickém výšetření je pacient velmi detailně vyslechnut o všem, co se týká jeho problémů a o všech skutečnostech, které s jeho problémy souvisí. Pomocí celkového souhrnu symptomů je možné nalézt hlubší příčinu potíží a na základě toho vybrat homeopatikum. Protože se jedná o celostní přístup, pro výběr homeopatika jsou důležité i emoční stavy, nálady atd. Pomáhají také informace jako například kdy chodí člověk spát, jaké má oblíbené jídlo, jestli má rád podmračené počasí atd. I takovéto drobnosti mohou pomoci při výběru homeopatika.

Homeopatické vyšetření nemá nic společného s fyzickým vyšetřením u lékaře. Celé vyšetření probíhá formou rozhovoru. Pokud má někdo gynekologické problémy, není potřeba prohlídka jako u gynekologa ale slovní popis symptomů.

Akutní homeopatie

Homeopatie je účinná při akutních problémech. (Homeopatie nenahrazuje lékařskou péči) Při většině akutních případů je možné vybírat z určité skupiny homeopatik, které mají vztah k daném akutnímu problému a mezi jednotlivými homeopatiky se rozlišuje podle symptomů, které akutní problémy doprovázejí. Výběr homeopatika může provést homeopat ale u jednoduchých případů je často možné vybrat i správný lék pomocí knihy věnované akutnímu předepisování nebo homeopatické příručky.

Na akutní problémy není většinou možné doporučit jedno homeopatikum pro všechny pacienty s danými potížemi (vyjma např. profylaxe, tj. preventivního užívání homeopatik u epidemických ...). Nemoc je vždy reakce organismu na nějaký podnět (např. infekci) a tedy u každého probíhá .... jinak - proto je vždy nutné vybrat homeopatikum, který danému průběhu potíží odpovídá.

Je však důležité vědět, že akutní problémy často souvisí s celkovým chronickým stavem člověka. Pokud někdo během chřipkové epidemie chřipkou onemocní a jinak nemá žádné jiné problémy, pak stačí, pokud je chřipka léčena pomocí akutní homeopatie. Pokud se však jedná o opakující se infekce, jako například zánět středního ucha, pak je sice nutné tento stav řešit (...), ale chronická indispozice zůstane nezměněná a časem se chronický stav může dál prohlubovat. V těchto případech je vhodné, když po odeznění akutního problému následuje celostní - konstituční homeopatie, aby se předešlo opakovaným akutním problémům.

U závažnějších chorob je vždy nutné aby na stav nemocného dohlížel alopatický lékař a v případě nutnosti nasadil alopatické léky. Přestože je homeopatie velmi účinná pokud je nalezeno správné homeopatikum, pokud se nalézt správné homeopatikum, které by působilo nedaří, je někdy nutné zasáhnout jinými prostředky.

more.jpg


* homeopatie není zdravotní služba ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §2
** homeopatikem zde není myšleno léčivo ve smyslu Zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb.), zejména §5 odst 2