Homeopatická prevence a léčba koronavirové infekce

 

Kompletní informace k homeopatické léčbě koronaviru na www.homeoinstitut.com/koronavirus


Aktuálnější informace z 16. 3. naleznete zde: Homeopatická prevence a léčba koronavirové infekce III

Aktuální informace v novém článku Homeopatická prevence a léčba koronavirové infekce II (14. 3. 2020)


Kolem koronaviru 2019nCoV se šíří mnoho otázek o jeho původu – zdali se jedná o přirozenou mutaci, nebo dílo genetiků, zdali se objevil spontánně, nebo úmyslně, a tedy zdali tím někdo něco konkrétního sledoval a jestli se mu to daří. Ale bez ohledu na tyto otázky je zřejmé, že skutečně existuje, daří se mu šířit a zanechává za sebou mrtvé. Dobrá zpráva však je, že přestože úmrtnost není zanedbatelná, většina lidí si se svou přirozenou imunitou dokáže s infekcí poradit. A to tedy znamená, že musí existovat i přirozená léčba, která dokáže správným způsobem naladit a posílit slabší imunitu, jež by s virem mohla mít problém.

  Z postižených oblastí máme zprávy, že homeopatická léčba skutečně dobře funguje, a to od prezidentů Hongkongské asociace homeopatů a Macajské homeopatické asociace, na základě zkušeností třiceti homeopatů přímo z nakažených oblastí z posledních 2 až 3 týdnů. Nejčastějšími léky v pořadí podle četnosti jsou:
1. Gelsemium (kašel není překvapivě tak běžný, hlavními symptomy jsou únava a těžká víčka)
2. Bryonia (pacienti s výraznějším kašlem s bolestí hrudníku a hlavy, potřebují si jí držet)
3. Eupatorium perf (pokud má pacient typické bolesti v kostech, ale méně celkové „tíže“).

  Indické ministerstvo AYUSH (Ajurvédy, Jógy a naturopatie, Unani, Siddha, Sowa Rigpa a homeopatie) doporučuje profylaktické užívání Arsenicum album v potenci 30c (více zasažené horní části dýchacích cest, pálivá suchost, hojné vodové výtoky, záchvaty kýchání, průjem, záněty spojivek, suchý kašel).

  Symptomy jsou velmi podobné chřipce, tyto nemoci je obtížné od sebe rozeznat, takže je i pravděpodobné, že budou potřeba právě léky, které jsou běžné při léčbě chřipky (hlavní symptomy: horečka, kašel, svalová bolest, únava; méně časté: vykašlávání hlenu, bolesti hlavy, vykašlávání krve a průjem; další komplikace: namáhavé dýchání, lymfopénie, zápal plic, syndrom akutní respirační tísně, sekundární infekce). Jelikož všechny čtyři zmíněné léky jsou centrální chřipkové léky, je při případné léčbě dobré myslet i na ostatní výrazné chřipkové léky (zejména Ars-i, Bapt, Kali-i, Kali-s, Ip, Nux-v, Sang, Rhus-tox). Závažné komplikace však mohou přinést i následné infekce tak jako u chřipky, tedy těžké zápaly plic a pod. Důležité pak budou další léky: Ant-t, Carb-v, Cupr, Dros, Kali-bi, Phos, Puls, Sang, Spong, Tub.


update 4. 3. 2020
Zatím boužel nemáme mnoho nových homeopaticky použitelných symptomů, ale zajímavá je informace od čínského patologa, který pitval mrtvá těla, že příčinou smrti bylo výrazně zahlenění plic. A hlen se nacházel v těch nejmenších plicních sklípkách. A že lidem, kteří byli v těžkém stádiu průběhu nemoci připojeni na ventilátor, tento ventilátor stejně nakonec nepomohl, protože pravděpodobně zaháněl hlen dále do plicních sklípků a nemocní se nakonec udusili. Číňané se proto prý nyní snaží vyvíjet metodu, jak odsávat hlen z již hodně úzkých, rozvětvených dýchacích cest.

Pokud se tedy začnou u nemocného objevovat symptomy výrazného zahlenění a obtížného dýchání, měli bychom začít podávat léky právě podle těchto symptomů. (Tedy rubriky vlhkého kašle s obtížným vykašláváním, kašel - dušení atd.) Zatím nemáme podrobnější modality atp., takže toto zatím výčet praděpodobných léků, ze kterých bychom podle symptomů mohli vybírat (prvních 5 je odhadem nejdůležitějších, ale ani celý výčet není kompletní. Jedná se o nejpravdšpodobnější skupinu léků, ze kterých vybírat. Budu rád za další možné tipy):

ANT-T, CARB-V, IP, ARS, KALI-BI, ars-i, hep, kali-c, phos, puls, dros, seneg, sang, squil, aral, coc-c, kali-s

Z toho, co zatím víme, to stále vypadá tak, že klasický průběh infekce je velmi podobný chřipce, tedy centrální léky Gels, Eup-perf, Ars, Bry, případně další zmíněné v textu. Jako profylaxe pravděpodobně vhodné Gelsemium. Případně nosodu, pokud někdo sežene. Nosoda se samotným názvem coronavir není z covid-19. Je nutné, aby byla ze skutečné covid-19 infekce.

Při prvních náznacích zahlenění plic bez dalších symptomů bych doporučil začít užívat Antimonium tartaricum (např. 30c) do té doby, než bude podle symptomů možné vybrat případný vhodnější lék. *Aktuální informace v novém článku Homeopatická prevence a léčba koronavirové infekce II (14. 3. 2020)

  Dalšími léky, o kterých by bylo dobré uvažovat, jsou nosody. Pokud by byla dostupná nosoda koronaviru 2019nCoV, pak by byla vhodná k profylaxi i k léčbě. Bývá zmiňováno i Influenzinum, které má chřipkové symptomy, jelikož se ale jedná o nosodu jiného druhu viru, jeho vhodnost je sporná. U zvláštní pseudo-nosody Oscillococcinum (je to sice lék vyrobený z kachního srdce a jater, ale hydrolýza způsobí, že se kachní tkáně rozloží a zbyde virová „polévka“ chřipkových a dalších respiračních virů, takže je to spíše určitý druh nosody než zvířecí lék) by bylo dobré zjistit, zda užívaný druh kachny přenáší ve větším množství právě koronaviry. Pak by i preventivní užívání Oscilla mohlo být efektivní.

  Na internetu jsou dále zmiňované léky Aconitum, Belladona a Ferrum phosphoricum. Nejedná se však o „chřipkové“ léky; nepokrývají infekci koronavirem ani chřipku celkově, ale jen počáteční symptomy, a budou tedy celkově působit pouze paliativně právě na počáteční symptomy (podobně jako paralen, i když samozřejmě jiným způsobem), a tím mohou zkomplikoval celý průběh onemocnění.

  Pro možnou prevenci je nejdůležitější, který homeopatický lék se při léčbě osvědčí jako nejčastější, resp. centrální – tzv. genus epidemicus. Pokud by genus epidemicus zabíral třeba u 60 % případů, tak při preventivním podávání by mohl mít účinnost mnohem vyšší, třeba i přes 90 %. Princip profylaktického (preventivního) užívání léku genus epidemicus popsal a užíval již Samuel Hahnemann nejdříve při léčbě spály, později toto užívání rozšířil i u dalších epidemií. Proto námitky některých homeopatů, že homeopatika by se neměla používat preventivně, ale až po vypuknutí konkrétních symptomů, jsou liché. Preventivní užívání homeopatik je ověřeno dvousetletou praxí. U nebezpečných nemocí je rozhodně žádoucí usilovat o to, aby nemoc vůbec nepropukla (viz Homeopatie a epidemické choroby). ‪


‬ ‪   Podle indického ministerstva se zdá být genus epidemicus Arsenicum album, podle Hongkongčanů Gelsemium. Podle dosavadních symptomů bych se zatím klonil spíše ke Gelsemiu, zvláště i pro to, že právě ze zasažených oblastí Číny a Hongkongu jsou největší praktické zkušenosti‬ homeopatů‪.‬ Ale je možné, že se časem dozvíme další podrobnosti a genus epidemicus bude přesnější.

  Jak tedy užívat homeopatikum (genus epidemicus, tedy zatím Gelsemium, případně 2019nCoV nosodu) preventivně? Pokud se nacházíte přímo v oblasti, kde se virus reálně šíří a je vysoce pravděpodobné, že se s ním setkáte, tak užívat jednou denně 30c (resp. ch) (vždy 1 kulička pod jazyk, před podáním chvíli nejíst, aby v ústech bylo čisto a nebyla v nich chuť jídla) po dobu několika dní (4 až 7). Potom už jen občas (alespoň 2x týdně). Nacházíte-li se v oblasti, kde se virus vzdáleně objevuje, ale zatím není příliš pravděpodobné, že se s ním setkáte, tak 1x týdně 30c. Je dobré vyzkoušet jednu dávku ještě v době, kdy je infekce daleko, a zjistit, jestli nejste na lék hodně citliví, neboť příliš častým dávkováním by si citlivá osoba mohla vyvolat i výraznější symptomy. S někým může i jediná dávka 30c dost zamávat, takže je nutné postupovat mnohem opatrněji. (A třeba právě místo Gels zkusit jiný lék blízký genu epidemicu, například zmíněné Oscillococcinum.) Je důležité mít alespoň částečnou představu o fungování homeopatie. Homeopatika mohou vyvolat symptomy, které mají léčit, proto je důležité nezaměnit reakci na homeopatika za skutečné onemocnění.

  K prevenci a léčbě samozřejmě patří i další alternativní postupy, například užívání třapatky (echinacea), koloidního stříbra/zlata, vitamínu C, černého rybízu, černého bezu, houbového imunoglukanu a při následných infekcích lichořeřišnice. O těchto metodách se však lze dočíst na mnoha dalších místech.

  V případě skutečné nákazy je vhodné při prvních příznacích použít nejdříve genus epidemicus (Gels), jakmile se však projeví konkrétní symptomy, je nutné již vybrat a podávat lék, který tyto konkrétní symptomy pokrývá. Genus epidemicus již pomáhat pravděpodobně nebude. Zatím se podle zkušeností z Asie ukazuje, že homeopatická léčba je skutečně účinná, takže je důležité nepropadat strachu a panice. Za rozumné považuji mít doma připravené potřebné léky. Dobře uskladněné homeopatické léky se nekazí (expirační doba na boironských tubách se udává jen kvůli registraci, prošlá homeopatika lze bezpečně použít i za 50 let) a mohou nám pomoct při jiných, chřipkových či chřipce podobných epidemiích. A není nutné se zásobit větším množstvím. I z jediné kuličky lze vyrobit množství léku v tekuté podobě (rozpustit v minimálně 20% lihu, aby se nezkazil, a před každým použitím zatřepat; jako jedna dávka stačí i jediná kapka), a zásobit tak celé blízké okolí.


SOUVISEJÍCÍ:

Homeopatie a epidemické choroby

Homeopatická léčba Eboly


ZDROJE:

Homeopathy effective in prevention of coronavirus infections: AYUSH ministry

PaolaBrown fb

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China

Dr. Shah

Wikipedie


Update: (15. 2. 2020) „Nosoda coronavirové infekce nazvaná „China nosode 2019“ je dostupná v americké homeopatické lékárně. Odkazuje na ní americký homeopat Dana Ullman, MPH, CCH.

(Dana Ullman: „Hearing reports from China, homeopaths there report that the symptoms of people who get the Coronavirus point towards Gelsemium (first choice) and Bryonia or Eupatorium perf (as second choices). It is best to individualize treatment.

At present, we are exploring what role the nosode will play here, and “homeoprophylaxis” has a good history. To get this nosode, click here: https://homeopathic.com/product/china-nosode“)